Søke hybel eller leilighet i Nordnorsk Student- og Elevhjem

 

Ønsker du hybel i NNSE? Fyll ut søknadsskjema eller kontakt en kommune med tildelingsrett

 

 

Søknadsskjema

Din personlige informasjon:

Formål for oppholdet:

Når ønsker du hybel?Tidligere utdannelse og yrkespraksis:

Bor du på hjemmet nå?


Har du bodd på Hjemmet tidligere?Jeg bekrefter å ha lest gjennom kontrakt, husorden/reglement, priser for ekstraservice og godtar vilkårene ved innsedning av denne søknad.


Ring oss i dag! +47 22233451

Kontoret er åpent man-fredag 09:30- 15:00

Adresse

John Colletts allè 110
 0870 Oslo 

Kontaktinformasjon

+47 22233451
hybel@nnse.no