Du er her: Nord-Norsk Student og Elevhjem » Kontakt oss » Søknadsskjema / Application

Søknadsskjema for plass på NNSE, Application form.


Søkere hjemmehørende i kommuner uten leierett blir ført opp på liste for tildeling av plasser som Hjemmet måtte få til disposisjon grunnet frafall etc. Faller behovet for plass bort, må du AV HENSYN TIL ANDRE SØKERE straks sende skriftlig melding om dette.

  • Søkeren aksepterer ved innsendelse gjeldende regler og er inneforstått med all informasjon på nettstedet
  • Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.
  • Ved tildeling av hybel blir svarbrevet sendt til adressen du har oppgitt.
Din personlige informasjon:
Formål for oppholdet:
Snarest Fra høstsemesteret
Ja Nei
NNSE
John Colletts allé 110
0870 Oslo
Telefon: 22 23 34 51
E-mail: hybel@nnse.no
Org. nr: 971 444 959
Tlf. Beboere: 22 23 17 82
+ internvalg av rom nummer når svarer aktiveres

Siteman CMS