Velkommen til NNSE - ditt hjem i studietiden!

Nord-Norsk Student- og Elevhjem består av 3 blokker med 149 utleieenheter.
Huset et tilbud for studenter, elever og lærlinger under utdanning i Oslo med bostedsadresse i Nord-Norge. Ved ledig kapasitet kommer imidlertid den nordnorske hjertevarme frem - da kan også studenter fra andre kanter i landet/verden søke.

Hovedinnflytt er den 15. August hvert år.  Alle må søke på nytt hvert år ved  huset.  

SØKNADSFRIST ER NORMALT 25. MAI HVERT ÅR, til det kommunale hovedinntaket.         

OBS HUSK! Du kan søke på restplasser gjennom hele året utenom hovedinntaket!!! 

HOVEDINNTAK FOR SEMESTER 2015-2016 ER AVSLUTTET.  Kontakt oss for mulige RESTPLASSER hele året på tlf 222 33 451 eller mail.

Søk her » ...eller henvend deg til en av kommunene med tildelingsrett »

NNSE
John Colletts allé 110
0870 Oslo
Telefon: 22 23 34 51
E-mail: hybel@nnse.no
Org. nr: 971 444 959
Tlf. Beboere: 22 23 17 82
+ internvalg av rom nummer når svarer aktiveres

Siteman CMS