Velkommen til NNSE - ditt hjem i studietiden!

Nord-Norsk Student- og Elevhjem består av 3 blokker med 147 utleieenheter.


Huset er først et tilbud for studenter, elever og lærlinger under utdanning i Oslo med bostedsadresse i Nord-Norge.

Ved ledig kapasitet kommer imidlertid den nordnorske hjertevarme frem - da kan også studenter fra andre kanter i landet/verden søke.

Hovedinnflytt er den 15. August hvert år.  Alle må søke på nytt hvert år ved  huset. Ved ledige rom kan man flytte inn tidliger.  

SØKNADSFRIST ER NORMALT 25. MAI HVERT ÅR, til det kommunale hovedinntaket. NY FRIST 05. JUNI 2017!        

OBS HUSK! Du kan søke på restplasser gjennom hele året utenom hovedinntaket!!! NORDLENDING SØK HELE ÅRET!

HOVEDINNTAK FOR SEMESTER 2017-2018 er over men søk for all del hele året på restplasser.  :-)

Eventuelle restplasser tildeles fortløpende!!!!! 

Du kan også kontakt oss for mulige RESTPLASSER hele året på tlf 222 33 451 eller på mail; Hybel@nnse.no

Søk her » ...eller henvend deg til en av kommunene med tildelingsrett »

NNSE
John Colletts allé 110
0870 Oslo
Telefon: 22 23 34 51
E-mail: hybel@nnse.no
Org. nr: 971 444 959
Tlf. Beboere: 22 23 17 82
+ internvalg av rom nummer når svarer aktiveres

Siteman CMS